Teme

Alma Mujanović: Rođena sa 94 posto oštećenja sluha, danas je na master studiju mikrobiologije

U Bosni i Hercegovini je više od 70.000 hiljada osoba s oštećenim sluhom i, nažalost, još su izloženi različitim oblicima marginalizacije. Ove kategorije stanovništva obično se sjećamo jednom godišnje u vrijeme Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba. Gluhoća ne predstavlja vidljiv invaliditet sam po sebi, ali u velikoj mjeri se odražava na nemogućnost socijalizacije u društvu. Pravilnim educiranjem društva, podizanjem svijesti o sve većem prisustvu takvih osoba kao i znakovnom jeziku taj problem bi se umanjio. Godine 2009. donesen je Zakon o znakovnom jeziku na nivou kantona i države, međutim, slabo se primjenjuje. Najveći problem je što znakovni jezik nije standardiziran te se javlja nemogućnost njegove upotrebe u širokoj mjeri u svim javnim institucijama. S tim i sličnim problemima susrela se naša sagovornica, Alma Mujanović. Ova mlada Sarajka rođena je 1994. godine s oštećenjem sluha od 94 posto.

Gubitkom sluha dobila sam bolje zapažanje stvari oko sebe, jači osjećaj za orijentaciju u prostoru pomoću vibracija i otkrivanje svojih mogućnosti postizanjem mnogih rezultata. Oštećenje sluha imalo je utjecaj na moje djetinjstvo, kada sam shvatila da sam drugačija od ostale djece. Tada sam primijetila da moja komunikacija s ljudima nije bila uobičajena, da čitam s usana te da u svijetu postoje ljudi koji ne čuju. I ja sam, zajedno sa svojom sestrom, bila jedna od tih ljudi – kaže Alma i otkriva na koji način komunicira s okolinom.

S ljudima komuniciram verbalno, čitanjem s usana, služim se slušnim aparatima, koje nosim od svoje šeste godine. Također, sa svojim gluhim i nagluhim prijateljima komuniciram i znakovnim jezikom.

UPORNOST SE ISPLATI

Osnovnu i srednju školu pohađala je u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu, gdje je imala nastavnike i profesore koji su znali kako komunicirati s učenicima, te nije imala nikakvih problema u praćenju nastave. Odlazak na fakultet bio je veći izazov. Međutim, Alma hrabro korača kroz život, njen problem je nije spriječio da niže uspjehe u svom životu, upisala je Fakultet zdravstvenih studija, Smjer radioloških tehnologija i diplomirala u junu ove godine. Trenutno je na master studiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Smjer mikrobiologija. Također, završila je i IT akademiju na Smjeru dizajn i multimedija, Odsjek New Media Design.

– Na prvoj godini fakulteta održala sam prezentaciju u sklopu predmeta koji smo slušali i naziv teme sam povezala sa svojim ličnim iskustvom te odabrala temu: „Buka s aspekta osoba oštećenog sluha“. Tu sam govorila o gluhoći, gubitku sluha i, između ostalog, o načinu komuniciranja s gluhim osobama i praćenju predavanja. Od tog trenutka sam dobila podršku kolega, te smo komunikaciju održavali bez problema. 

Riječ pasivnost ne postoji u Alminom rječniku i životu. Zajedno s prijateljicom Irom Adilagić pokrenula je pozitivnu priču na Facebook stranici naziva „Znak za riječ“, gdje svakog dana objavljuju po jednu riječ na znakovnom jeziku.

FOTO: Aldina Zaimović

Kompletnu priču čitajte u aktuelnom broju magazina Azra.