Zdravlje

Kakva je to veza prehrane i plodnosti žena

Veće poteškoće sa začećem se bilježe kod žena čija prehrana uključuje veće količine tzv. brze hrane, objavio je naučni časopis Human Reproduction.

Prema podacima prikupljenima od oko 5600 ispitanica, problemi s plodnošću su još izraženiji kod sudionica istraživanja koje ne konzumiraju dovoljno voća.

U istraživanju su sudjelovale žene iz Velike Britanije, Irske, Australije i Novog Zelanda.

Australski naučnici s University of Adelaide nisu pronašli dokaze o vezi između konzumacije ribe ili lisnatog povrća i izgleda za začeće.

Ranija istraživanja su ukazala na manji rizik za poteškoće s plodnošću kod žena koje se pridržavaju mediteranskog načina prehrane.