Zdravlje

Specijalizant neurohirurgije Fahrudin Alić odgovara na pitanje: Lijeva strana tijela mi je usporena, šta da radim?

Poštovani,

posljednje tri godine se suočavam s jakim glavoboljama prilikom kojih mi čak ni tableta ne pomaže. Obratila sam se stručnjaku, a na snimku glave koji je tada urađen se nije vidjelo ništa. Prije otprilike osam mjeseci sam se suočila s infarktom lijevog oka, nakon čega je doktorica utvrdila da su mi krvni sudovi slabi i skloni pucanju. Nekoliko mjeseci nakon infarkta nisam imala glavobolju, no, sada je ona ponovo tu i praćena je visokim pritiskom. Za sve to imam terapiju, ali me plaši što primjetim da mi je lijeva strana tijela usporena. Šta mi savjetujete?

Ivana, Goražde

Odgovara: Fahrudin dr. Alić, specijalizant neurohirurgije 

Poštovana, 

Glavobolja, kao jedan od učestalih simptoma u svakodnevnoj kliničkoj praksi, nastaje kao posljedica primarnog poremećaja u sklopu patologije centralnog nervnog sistema  ili  je reperkusija sekundarnom multisistemskom dešavanju. Ona može predstavljati neurovegetativni simptom koji se uspješno kupira na ordiniranu medikamentoznu terapiju bez da se u pozadini krije neki oblik patološkog supstrata, ali isto tako može ukazivati na ozbiljnije intrakranijalno dešavanje. Stoga se ne treba zanemariti već iscrpno tragati za podacima o njenoj lokalizaciji, karakteru, intenzitetu, vremenu nastanka, učestalosti kao i popratnim simptomima u vidu mučnine, nagona na povraćanje, fotofobije, dvoslika, zakočenosti vrata i sl. Uzimajući u obzir predočenu historiju bolesti i evidentne znakove pogoršanja kliničko-neurološkog nalaza u posljednjoj godini potrebno je prije svega obaviti detaljan neurološki pregled i konstatovati Vaš trenutni neurološki status. Svakako da je pregled potrebno upotpuniti odgovarajućim slikovnim pretragama: transkranijalni color-dopler (TCD), kompjuteriziranom tomografijom (CT), magnetnom rezonansom (MRI) neurokranija sa posebnim osvrtom na prikazivanje vaskularnih struktura (MRA). Kada je u pitanju hipertenzija kao jedan od najopasnijih riziko faktora za nastanak cerebrovaskularnog incidenta svakako da se treba ustanoviti njen stepen i shodno tome tretirati adekvatnom antihipertenzivnom terapijom.