Impressum

Izdavač

avaz-roto press

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

 

Glavna urednica “Azre”

Amela Keserović

 

Redakcija

Samila Ivković

Fatima Šehović

Milica Brčkalo

Lejla Bejdić

Kenan Bešlija

 

Lektor

Indira Pindžo

 

Štampa

Radin Print d.o.o.

Jovana Bijelića 7